VECKANS        ÄMNE

KILLARS VÅLD

sTATISTIK

 • 22 KVINNOR HAR MÖRDATS I PARRELATIONER MED FÖRÖVAREN 2018.

 • 23% TJEJER I ÅLDERN 16-24 ÅR UPPGER ATT DE HAR UTSATTS FÖR VÅLD AV SIN PARTNER.

 • 98% AV DE MISSTÄNKTA FÖR VÅLDTÄKT OCH SEXUELLT OFREDANDE VAR MÄN. (2018)

 • ENDAST 3,7% AV TJEJERNA ANMÄLER. DE SOM INTE ANMÄLER TÄNKER OFAST ATT DET VAR EN SMÅSAK.

KÄLLA: Brottsförebyggande Rådet (BRÅ)

KILLARS VÅLD

Män och killars våld mot kvinnor och tjejer är ett omfattande problem i vårt samhälle. Det är ett problem som pågår i hemmet såväl som i skolkorridorerna. På arbetsplatser. På bussen till skolan och hem. Sena kvällar och ljusa dagar - överallt. I en rapport från BRÅ (2018) så har dödligt våld mot kvinnor ökat i jämförelse med förra året, och misshandel samt våldtäkter mot kvinnor och tjejer har ökat. Flertal studier, inklusive BRÅ’s, visar på att det är just tjejer i ung ålder, 20-24 år, som är mest utsatta för våldsbrott och för våld i nära relationer. Mest utsatta för sexualbrott är tjejer mellan 16-24 år men i den stora samhällsdebatten upplever vi att unga tjejer som utsätts är underrepresenterade och detta är något som MÅSTE synliggöras.

 

Gemensamt är det kvinnor och tjejer som är den utsatta gruppen. Det finns så mycket statistik kring dessa typer av brott och det är inget som kan fortsätta sopas under mattan. Samhället, makthavare, män - vi alla, måste börja informera om den faktiska verkligheten. Vi måste organisera oss och tillsammans agera för att det samhällsproblem som 98% män står bakom ska få ett slut.

Psykiskt våld kan se väldigt olika ut. Det kan vara hot, förnedring och kränkningar. Det kan även vara att man blir begränsad på olika sätt, till exempel att man blir isolerad från omvärlden eller inte får göra det man vill eller träffa de man vill. För vår generation är det inte främmande att mycket psykiskt våld sker över internet, det kan vara hot om att sprida nakenbilder eller andra privata bilder.

Sexuellt våld kan vara allt från sexuella trakasserier till våldtäkt. Ibland kan sexuellt våld ursäktas med att man är i ett förhållande med personen som utövar det, men det är viktigt att komma ihåg att om du inte vill så finns det inget samtycke och då är det faktiskt ett övergrepp och klassas sexuellt våld.

OLIKA TYPER AV VÅLD

Fysiskt våld handlar om det kroppsliga, yttre våldet. Det kan vara slag, sparkar, knuffar eller till och med mord. 2018 dog 22 kvinnor av män i närstående relation.

Hatet och våldet mot kvinnor blir som mest uppenbart i sexuella sammanhang. Kanske beror det på att sex sker bakom stängda dörrar, eller för att mycket är mer accepterat i dessa sammanhang. Men även för att porren skapar och normaliserar ett användande av våld, hot, diskriminering och utnyttjande av och mot kvinnan. Varför är normen att kvinnan ska vara underordnad mannen under sex? Varför ses stryptag och annat våld som sexuellt? Mannen som tar stryptag hatar kanske inte kvinnor direkt, men det är tydligt att han är en produkt av det kvinnohatande samhälle han är uppväxt i. Det samhälleliga kvinnohatet gör sig synligt i så många sammanhang i vår omgivning: reklam, porr, samhällsdebatten, löner, you name it.

DET STRUKTURELLA KVINNOHATET

barn som upplever våld

Enligt Unizon så upplever 1 av 10 barn våld i hemmet, där pappan slår mamman. Många barn som upplever våld i hemmet blir också själva utsatta för det. Det kan vara fysiskt våld och/eller psykiska våld. Men barn blir även utsatta för våld ifall de bevittnar det i hemmet. Enligt socialtjänsten betraktas alla barn upp till 18 år som bevittnar våld i nära relationer som offer för brott och detta är enligt lagen. Därmed har alla barn och tonåringar som bevittnar våld hemma rätt till stöd och hjälp.

 

Som barn kan man ta på sig mycket ansvar som man mår dåligt av - hur ska man agera som barn när man ser detta ske och vad har man för ansvarsroll. Men kom ihåg att du som barn aldrig bär på det ansvaret, du är offer för brottet du med och det är din rättighet att få leva ett liv utan våld. Därmed uppmanar vi dig till att söka hjälp om du skådar våld och/eller blir utsatt för någon typ av våld. Du kan alltid vända dig till polisen men det finns även olika jourer att vända dig till om du vill prata, både anonymt eller inte - för att få tips på tillvägagångssätt och för stöd på vägen. (Kolla "hjälp och stöd - hit kan du vända dig")

Våldet börjar inte med misshandel. Det börjar med små, knappt märkbara saker, såsom nedvärderande blickar, kommentarer och bilder. Sedan normaliseras busvisslingar och tafsande, och när detta är accepterat så är inte våldet långt bort. Därför kan vi aldrig acceptera sexism, oavsett om det är en busvissling eller en våldtäkt.

DET STEGVISA STRUKTURELLA VÅLDET

“När jag var 11 år såg jag min mammas ansikte fyllt av blåtiror och sår, hon sa att hon hade ramlat men innerst inne visste jag vad det handlade om - jag visste inte vad jag skulle göra och kände mig hjälplös.”

SKUld och skam

Såsom det i dagens samhälle talas om, och framförallt inte talas om, killars våld mot tjejer, icke-binära och transkvinnor så upplever många offer en stor skuld och skam. Den här tystnadskulturen kring mäns våld- och maktutövande upprätthåller och normaliserar ett ständigt förminskande, förnekande och förlöjligande av kvinnors utsatthet. Samhället och det faktiska rättsväsendet som är menat att värna om våra mänskliga rättigheter inte tar oss tjejer och kvinnor på allvar, sätter det oss som OFFER i en position av skuld och skam. Känslor som förövaren ska befinna sig i.

 

Ifall killars våld mot tjejer fortsätter att porträtteras som en man som hoppar fram från en buske mitt i natten mitt ute i ingenstans och där kvinnans klädsel och alkoholmängd i kroppen framställs som de bakomliggande orsakerna, så kommer vi aldrig kunna bryta den etablerade tystnadskulturen. Ifall tjejers och kvinnors berättelser fortsätter att tystas ner, ifrågasättas och förnekas kommer aldrig fler att våga träda fram och anmäla. Killars våld är ALLTID och kommer alltid vara oberoende av plats, tid och sammanhang. Och när vi inte talar om vad och VILKA som är det riktiga problemet fortsätter vi alla med att bidra till den etablerade tystnadskulturen som VI ALLA faller offer för. Kom ihåg att den som utsätter en annan inte alltid behöver vara en vuxen främmande man, det kan vara din pappa, din kompis eller din partner.

CARLA BERÄTTAR -

Våld som försvaras med kärlek

Alla i min omgivning har alltid betraktat mig som en stark och självständig tjej som alltid står upp för mig själv, och jag ansåg att den bilden stämde bra överens med min egen uppfattning om mig själv. Jag ansåg det i så pass stor utsträckning att jag inte kunde förstå mig på tjejer som inte lämnade vid första slaget. ”Hur kan man stanna kvar hos en kille som slår en?” ”Vad är det för svag tjej som inte kan stå upp för sig själv?” ”Jag hade aldrig låtit någon höja handen åt mig! Hade det hänt mig så hade jag lämnat direkt!” Så resonerade jag. En oerfaren 19 åring som hade världen framför sina fötter. Men så hände det även mig. Det var som om livet ville lära mig en läxa. Jag som är en så stark och självständig individ. Jag som kan stå upp för mig själv. Hur kunde detta hända mig? Hur kunde jag låta det gå så lång? Varför ignorerade jag varningstecken? Jag skämdes.

 

Det började med psykisk nedbrytning som i början knappt var märkbar - nedlåtande eller svartsjuka kommentarer. Jag kände obehag inom mig men ignorerade känslan, tänkte att jag var den som överreagerade och viftade istället bort det. För varje gång som jag ignorerade min magkänsla fick jag sämre kontakt med min inre kompass (du vet den där inre rösten som vet vad som är rätt och fel). När man börjar tappa kontakt med den, då är det lätt att tappa bort sig själv i en relation.

Jag minns den sista gången han slog mig. Jag låg på golvet i vardagsrummet efter att han hade slitit mig i håret och dragit ner mig på golvet. Jag tittade på hallgolvet från där jag låg och sa till mig själv: ”Carla, andas, lukta, se, lyssna och känn in detta ögonblick. Använd alla dina sinnen, ta in detta ögonblick och glöm aldrig denna känsla!”. Där och då lovade jag mig själv att aldrig låta någon få mig att känna mig så instängd, nedbruten, liten och kränkt igen. Jag skulle inte förlåta honom denna gång. Jag skulle få ett stopp på detta helvete. Den här gången skulle jag inte glömma! För så var det. Dagen efter grät han och bad om ursäkt och lovade att det aldrig skulle hända igen. Och för varje gång som jag förlät honom så svek jag mig själv och kom längre och längre bort från min inre kompass. Till slut lyckades jag ta mig ur. Men jag kunde inte göra det på egen hand. Jag behövde be om hjälp. När jag slutligen tog steget och berättade för omgivningen om vad som pågick fick jag också styrkan och stödet att lämna för gott.

Denna erfarenhet lärde mig att det inte är fråga om styrka eller svaghet. Det är heller inte fråga om utbildningsnivå eller samhällsklass. Våld i nära relationer är inget vi ska skämmas över och inget vi heller ska ta på oss skuld för. Det kan hända oss alla och säger inget om vilka vi är. Det är lätt att ha åsikter om saker vi inte förstår oss på. Livet är inte svart och vitt, det finns många faktorer som spelar in som sker genom processer som vi inte alltid ser eller förstår. Låt oss istället bli mer ödmjuka inför varandras livsöden och låt oss se dem som lärdomar, inte misslyckande. Våld i nära relationer kan verkligen hända oss alla.

Förebyggande arbete

När killars våld mot tjejer sker i den utsträckning det gör anser vi på SNAF att det är något som skolan MÅSTE belysa och samtala med sina elever om. INGEN människa föds till förövare, och INGEN människa föds till kvinnohatare. Av den uppenbara anledningen behöver det strukturella våldet mot icke-män inkluderas i undervisningen med ett förebyggande och informerande syfte.

DET HÄR KRÄVER SNAF:

 • Lärare måste börja våga ta snacket med elever om gränsdragning - vad som är okej och vad som inte är det.

 • Skolan måste våga ha porrkritiska samtal med elever för att visa på att det barn och ungdomar exponeras för i porren INTE är verklighet.

 • Skolan måste ta upp fakta på våld mot kvinnor/tjejer för att man redan i ung ålder ska inse att det är ett omfattande samhällsproblem som inte kan fortsätta.

 • Lärare måste markera när sexuella trakasserier och våld sker i skolan - våld kan inte längre normaliseras eller försvaras med den fruktansvärda meningen “kärlek börjar alltid med bråk.”

 • Vi måste våga prata med varandra om det. Om du tror att någon i din närhet är utsatt av en kontrollerande partner eller annat våld - fråga och stötta.

Vidare hänvisar vi till organisationer:

Unizon som bemöter många kvinnor som är utsatta. - http://unizon.se/

Unga relationer: https://ungarelationer.se/

FATTA: mot sexuellt våld, för samtycke - http://fatta.nu/kunskap/

Män för jämställdhethttps://mfj.se/ 

Vi som den yngre generation kommer att fortsätta denna kamp för allas rätt till ett liv fritt från våld och skam - NU bryter vi tystnaden.

Sjölins Gymnasium Södermalm

 • Facebook Social Ikon
 • Google+ Social Ikon
 • Instagram Social Ikon