VECKANS        ÄMNE

ABORT

Abortlagen säger att du som är i Sverige och är gravid har rätt att avbryta din graviditet. Detta gäller även om du inte är svensk medborgare eller om du inte bor i Sverige. En graviditet är totalt 40 veckor lång, och aborträtten gäller fram till vecka 18 av graviditeten. Då behöver du inte berätta för någon om varför du vill göra en abort. Sedan kan Socialstyrelsen ge tillåtelse att göra en abort fram till vecka 22 (v. 21 + 6 dagar), om du har särskilda skäl. Dessa skäl kan till exempel vara att du mår psykiskt dåligt eller har problem med alkohol och droger. Om du är under 18 år och vill göra en abort så är det inget måste att berätta för vårdnadshavare men du uppmuntras till att säga till någon vuxen i din närhet. Det finns ingen åldersgräns för om du får göra en abort, när du är fertil och blir gravid har du rätt till FRI abort i Sverige. Kom ihåg att det enligt lagen är personen som bär på fostret som bestämmer om en abort ska göras, ingen annan.

ABORTLAGEN

MEDICINSK ABORT

KIRURGISK ABORT

Medicinsk abort innebär som det låter, att en får medicin som avbryter graviditeten. När du kommer till abortmottagningen får du en tablett som påbörjar aborten, sedan får du gå hem. Tabletten kan göra så du börjar blöda. När du sedan kommer tillbaka en till två dagar senare så får du ännu en medicin som en antingen sväljer eller för upp i slidan. Den gör så att du får en blödning med klumpar och graviditeten stöts ut. Det här kan göra ont, men det finns självklart smärtlindring att få. En stannar kvar på mottagningen tills en är redo att åka hem, det är oftast samma dag. Sedan brukar en blöda ett par veckor efter, typ som när man har mens eller lite mer. Om inte allt har kommit ut kan du få ett till läkemedel så resten kommer ut på sjukhuset. Medicinsk abort är det vanligaste fram till vecka 9 av graviditeten.

Kirurgisk abort är en mindre operation där en med hjälp av en läkare eller barnmorska med särskild utbildning avbryter graviditeten. Du blir nedsövd, och sedan för läkaren in ett instrument som är kopplat till en sug in i livmodern. Instrumentet suger försiktigt ut fostret och moderkakan. Detta går väldigt snabbt, allt som allt brukar det ta omkring 20 minuter. Sedan får man stanna kvar på mottagningen och vila i några timmar tills man är redo att åka hem. Vid en kirurgisk abort blöder man oftast mindre än vid en medicinsk.

Det är viktigt att förstå att aborter är olika för olika människor. För vissa känns det jättelätt, det gör inte särskilt ont fysiskt och man tänker inte på det särskilt mycket efteråt. En kan må väldigt bra efter att ha gjort en abort på grund av känslor såsom lättnad. Men för andra kan det kännas jobbigt, göra ont vara psykiskt jobbigt under en kort eller längre tid. Det kan alltså bli hormonrubbning i kroppen och jobbiga känslor kan komma upp. Viktigt att därmed komma ihåg är att du alltid har rätt till samtalsstöd om du genomgått en abort, och det kan vara viktigt att våga prata om det en varit med om med någon annan. Det är din rättighet att få professionell rådgivning och stödsamtal innan, under och efter. Om en inte vill prata med någon professionell så kan en alltid prata med en kompis, förälder eller någon annan i ens omgivning. Vi på SNAF vill inte skrämma bort någon från att göra en abort, det är din rättighet! Men det är viktigt att komma ihåg att ta hjälp om en känner sig nedstämd.

Du kan bla vända dig till umo, barnmorskemottagning, 1177 vårdguiden, privat gynekolog och vårdcentralen. 

OLIKA FÖR OLIKA MÄNNISKOR

Det är bara du som är gravid som bestämmer om en abort ska göras eller inte. Varken en förälder, partner eller någon annan har rätten att bestämma vad för beslut som skall tas. Detta eftersom att ingen annan äger din kropp och därmed har ingen annan rätten att ta beslut kring den. 

Inget skäl är rätt eller fel, om det inte känns rätt så ska du inte genomgå en graviditet, endast du bestämmer över DIN kropp och du har ALLA rättigheter till den. Och rätten till säker och fri abort är din rättighet som människa och ska inte ifrågesättas. 

DU BESTÄMMER

För att motverka en oönskad graviditet vill vi på SNAF uppmuntra till att använda preventivmedel. Att vara noga med preventivmedel och satsa på det för att förebygga så du inte blir gravid när du inte vill det!

STATISTISK TONÅRSABORT:

12 aborter per 1000 invånare mellan 15-19 år genomgår abort vilket motsvarar 1,2% per 100 (socialstyrelsen 2017). 

Viktigt att ta bort skammen kring abort. Oavsett anledning till att göra en abort så måste skammen kring detta tas bort, vilket en förebygger genom att skriva och prata med varandra om det. Om du inte vill ha barn så är det helt okej, det är ditt liv och därmed är det du som bestämmer hur det livet skall se ut!

Källor: Legitimerad barnmorska Kristina Lundberg, Umo, 1177-vårdguiden, socialstyrelsen. 

Sjölins Gymnasium Södermalm

  • Facebook Social Ikon
  • Google+ Social Ikon
  • Instagram Social Ikon